1 Oct 2018 - 2 Oct 2018 | Brno, Czech Republic
Hero Image
1 Oct 2018 - 2 Oct 2018
Brno, Czech Republic
Contact-Contract MSV 2018

Slovensko partnerská krajina vel'trhu MSV 2018


Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky s cieľom poukázať na vývoj a spoločnú česko-slovenskú priemyselnú históriu bude v roku 2018 partnerskou krajinou 60. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu (MSV) v Brne Slovenská republika. Výstava poskytne možnosť predstaviť slovenské úspešné spoločnosti, ktoré sa dokážu presadiť v zahraničnom prostredí a ukázať Slovensko ako atraktívnu a modernú krajinu pre investície a podnikanie.
V rámci prezentácie Slovenska na 60. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zabezpečuje:                     

  • predstavenie inovatívnych a úspešných slovenských spoločností na výstavnej ploche s rozlohou viac ako 500 m2 ,
  • zabezpečenie a prezentáciu ikonických modelov česko-slovenských výrobkov v rámci výstavy 100RIES,
  • organizáciu investičnej konferencie,
  • sourcingové podujatie s japonskými spoločnosťami,
  • účasť slovenských spoločností na kooperačnom podujatí Kontakt-Kontrakt. 

Účasť inovatívnych a úspešných slovenských spoločností na MSV Brno 2018
Veľtrhu sa zúčastní viac ako 80 spoločností zo Slovenska. Prostredníctvom podpory Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu sa pod značkou  GOOD IDEA SLOVAKIA predstaví v spoločnej národnej expozícii 42 podnikateľských subjektov a inštitúcií z oblasti strojárstva, automatizácie, robotiky, elektrotechniky, R&D, IKT aj služieb. Prvú časť národnej expozície bude predstavovať slovenský národný stánok vyhradený pre 22 slovenských malých a stredných podnikov, realizovaný prostredníctvom národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Druhá časť národnej expozície bude určená pre 20 inovatívnych a úspešných slovenských spoločností a inštitúcií s podporou zo zdrojov štátneho rozpočtu SR.
 
Unikátna expozícia 100RIES pre návštevníkov MSV Brno 2018
Oficiálna expozícia Slovenska ako partnerskej krajiny bude umiestnená do unikátneho pavilónu A1 z roku 1928, ktorý pri príležitosti 60. ročníka MSV zjednotí pod svojou strechou výstavu stovky českých a slovenských príbehov, ikonických výrobkov, slávnych značiek a významných osobností. Výstava bude retrospektívou tých najslávnejších a najúspešnejších výrobkov Československa, zároveň má však ukázať, kam sa obe krajiny posunuli a aký neuveriteľný inovačný potenciál dnes predstavujú. Unikátnu výstavu najslávnejších českých a slovenských priemyselných výrobkov s názvom 100RIES pripravujú v spolupráci agentúra SARIO a Veletrhy Brno. V rámci slovenskej expozície v pavilóne A1 agentúra SARIO predstaví návštevníkom veľtrhu zbierkový exponát Škoda 743 Garde kupé s výrobným číslom C 7000001 z roku 1982, historicky prvý, sériovo vyrábaný osobný automobil na Slovensku. Počas výstavy budú mať možnosť návštevníci výstaviska vidieť takisto pôvodný model bicyklu Favorit a ikonu moderného mopedu vo vtedajšom Československu z roku 1970 Babettu. Ako príklad súčasného inovačného potenciálu Slovenska predstaví agentúra SARIO v slovenskom pavilóne elektrickú formulu tímu študentov Slovenskej technickej univerzity, STUBA GREEN TEAM.
 
Investičná konferencia na MSV Brno 2018
Agentúra SARIO v spolupráci s agentúrou Czechinvest pripravuje v termíne 03.10.2018 sériu investičných podujatí, ktoré sa budú zameriavať na transformáciu priemyslu, ako aj súčasné megatrendy v oblasti priemyselných inovácií na Slovensku a v Českej republike. Doobedňajšie panelové diskusie sa budú venovať témam ako investície do automatizácie, inovácie a dizajn. V poobedných hodinách budú mať návštevníci možnosť zúčastniť sa diskusie na tému historický a súčasný vývoj investičnej politiky v Českej republike a na Slovensku z pohľadu štátu, známych stálic českého a slovenského priemyslu, ako aj z perspektívy inovatívnych startupov.
 
Sourcingové podujatie organizované JETRO Praha – príležitosť stretnúť sa s  japonskými spoločnosťami
Dňa 03.10.2018 sa v rámci MSV Brno uskutoční stretnutie s renomovanými japonskými spoločnosťami  Hitachi Europe Ltd, IIJ Europe Limited, Mitsubishi Electric, Okuma Europe GmbH, Toshiba Electric Europe GmbH, Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o.
Záujemcovia o účasť na tomto podujatí sa môžu bezplatne registrovať online, prostredníctvom linku: https://www.jetro.go.jp/form5/pub/cpr/msven
 
Kooperačné podujatie Kontakt-Kontrakt – Vaša príležitosť získať nových obchodných partnerov
Aj tento rok sa v termíne 01. – 02.10.2018 už tradične počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne uskutoční kooperačné podujatie Kontakt-Kontrakt, ktoré je pre spoločnosti jedinečnou príležitosťou na zvýšenie konkurencieschopnosti a  identifikáciu nových obchodných partnerov.  Spoločnosti so záujmom o účasť na uvedenom podujatí sa môžu registrovať na linku: https://cc2018.b2match.io/page-3411 .
 
Registrácia na podujatie Kontakt - Kontrakt je bezplatná.
Registrované spoločnosti, ktoré sa podujatia nezúčastnia bez oficiálneho zrušenia účasti najneskôr do 26.09.2018, budú povinné zaplatiť poplatok 40 EUR.
 
Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Slovenská
agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si  Vás dovoľuje
pozvať na návštevu národnej expozície Slovenska na 60. ročníku
Medzinárodného strojárskeho veľtrhu MSV Brno 2018, ktorý sa bude konať
v termíne 1. – 5. októbra 2018.

Tešíme sa na Vás!


Dátum: 01 - 05 október 2018

Miesto: Areál výstaviska Brno, pavilón A1

Kontakt: 

E: veltrhy@sario.sk

Registration

Closed since 25 September 2018

Location

Located at the Brno Exhibition Centre

Organised by

Meetings

Participants 174
Meetings 310

Participants

Austria 3
Belarus 5
Czech Republic 77
France 2
Germany 5
Greece 1
Hungary 1
Italy 3
Poland 11
Russia 8
Slovakia 56
Spain 1
Sweden 1
Total 174

Participants

Company 141
University 2
R&D Institution 6
Association/Agency 10
Authority/Government 4
EEN partner 4
Other 7
Total 174